Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo,
Ty za nami przemów słowo, Maryjo,
Przez Twego Syna konanie, uproś sercom zmartwychwstanie,
w ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

My, Lud Polski, wołamy do wszystkich wiernych Bogu Biskupów Polskich –

świadomi wielkiego niebezpieczeństwa jakie zawisło nad naszym Narodem,
świadomi totalnego zagrożenia istnienia resztek jego bytu i suwerenności,
świadomi wściekłych ataków mocy ciemności na naszą wiarę i Św. Kościół Rzymsko–Katolicki,
świadomi wielkiego pomieszania jakie to przyniosło do wnętrza Kościoła, panoszy się i rozrasta,
świadomi apatii jaka opanowała nasz Naród i przyzwala na nędzę moralną, duchową i materialną,
świadomi zniewolenia kraju i bagna jakie pozostawiamy naszym dzieciom i wnukom,
świadomibezczelnego rozkradania Polski przez nie polskich lichwiarzy i polskich zdrajców,
świadomi swojej ludzkiej bezsilności,

chcemy oddać się pod władzę i panowanie Jezusa Chrystusa Króla i nie prosimy, ale domagamy się
od Was, naszych Pasterzy i Arcypasterzy, a sług Pana, przeprowadzenia Intronizacji Jezusa
Chrystusa na Króla Polski oraz wezwania na pomoc wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny,
Królowej Polski i wezwania do powszechnej modlitwy w Narodowej Krucjacie Różańcowej poprzez list
pasterski, skierowany do każdej polskiej parafii!

To jedyny i pewny ratunek dla Polski i Kościoła w wielkiej wojnie duchowej która wybuchła i trwa.

Pytamy Was - czy jesteście świadomi odpowiedzialności za Naród Polski i wiarę katolicką jaka na Was
w tym momencie dziejowym spada i czy jesteście świadomi, czy wierzycie, że i Wy staniecie przed
Bogiem któregoś dnia i każdy z Was osobno usłyszy pytanie – co uczyniłeś, a czego nie uczyniłeś dla
Mojego ludu, dla Mojego Kościoła?

To, w jakim niewyobrażalnym jeszcze 100 lat temu, totalnym upadku człowieczeństwa znajdzie się
cały świat, teraz każdy kto ma oczy i uszy oraz sam nie jest opętany tymi działaniami diabła i jego sług
- masonerii, widzi i słyszy wszystko klarownie.
Nieprawość i ohyda.
“Ohyda spustoszenia”
(Mat 24, 3-22) ... gdy więc ujrzycie “ohydę spustoszenia”, zalegającą miejsce święte...
(Ap18, 1-3) ...siedlisko demonów, winem swojego nierządu napoiła wszystkie narody …

A może to chyba nigdy do końca nie poznana III Tajemnica Fatimska, (1917 r.) która tak bardzo
przeraziła Papieża Piusa XII i została ukryta?

Czytacie Pisma i nie rozumiecie?
Nic nie widzicie, czy odwracacie głowę?
Czy i wy chcecie odejść?”. Nie porzucajcie owiec.
Nie bądźcie, jak “nieme psy” (Iz. 56,1), ratujcie owce przed wilkami w owczych skórach!
To jakiś absurd lub zdrada, że prosty lud musi pokazywać działanie Zła i prosić swoich Biskupów o
uznanie tragizmu i ohydy naszych czasów, uznanie naszej ludzkiej bezsilności w tej walce duchowej i
żądać od Was ogłoszenia konieczności szukania ratunku w ogólnonarodowej modlitwie! Przecież to
Wasze powołanie, łaska i obowiązek.
Nie bądźcie jak ślepcy, prowadzący ślepych. To może ostatni moment dla nas wszystkich, żeby paść
na kolana przed Bogiem i błagać o przebaczenie naszych win, zaniedbań i wzywać ratunku. Larum
grają dla Polski, to nie czas na pertraktowanie z rządem, podłych propozycji jakichś zwrotów
podatkowych. To współczesne srebrniki! Ze Złem się nie pertraktuje.
Ratujcie ludzkie dusze, ratujcie wiarę, bo to jest Wasze powołanie, chociaż coraz częściej
współcześni, zekumenizowani “nauczyciele” coraz głośniej mówią, że piekła nie ma, albo jest puste!
Ono jest i pochłonie każdego, kto Boga się zaprze i zdradzi, bez względu na to, czy nosi beret czy
mitrę.

Otępiony, zdeprawowany, całkowicie zdezorientowany i ogłupiony Polak i Polka, nie wykazują już
żadnego oporu i woli walki. Jeszcze nigdy nasz Naród tak nie upadł, że traci nawet wiarę, że lgnie do
czczych nowinek, ze nawet kościoły opuszcza.

A kościoły coraz częściej przypominają swoim “duchem” zbory protestanckie, loże masońskie lub
synagogi czy sale teatralne, bo coraz mniej w nich czci i bojaźni Bożej. Profanum wypiera Sacrum. W
tym jest cały początek wszelkiego zła, jakie nas współcześnie przeraża.
Zabrano nam nawet balaski do klękania przy przyjmowaniu Przenajświętszego Ciała Jezusa
Chrystusa, najbardziej symbolicznej postawy najwyższej czci, całkowitej zależności, całkowitego
poddaństwa i zawierzenia Bogu, zmuszając nas do butnej postawy stojącej przed Bogiem, jak równy
z równym! Dlaczego, kto kazał?
Ciało Chrystusa podawane jest każdemu, kto wyciągnie po Nie swoje ręce, nawet publicznym
prominentnym bluźniercom. Jakże ciężko obraża to Boga i gorszy tych maluczkich.

Nie ma czci dla Boga, jest odstępstwo od wiary, szatańska moralność, więc jak można się dziwić, że
świat zwariował, że jest opętany. Nie ma więc i Bożego Błogosławieństwa dla człowieka, ale ciągle
jest Miłosierdzie czekające na nasze zwrócenie się do Stwórcy, z błaganiem o przebaczenie i ratunek
z tego przewrotnego pokolenia. Bóg ma do tego prawo i tego oczekuje, a jeżeli tego zabraknie, to
wtedy pozostanie już tylko Jego Sprawiedliwość. Tego uczył Kościół prawie 2000 lat. Teraz mamy
wszechtolerancję dla wszelkich grzechów i dewiacji, fałszywy ekumenizm, który faktycznie jest
nawrotem do pogaństwa, indyferentyzm i prozelityzm, gdzie właśnie wiara katolicka, we wszystkim
przystosowuje się do cudzych oczekiwań. Liberalizm i modernizm, wszechobecna herezja stawiająca
grzesznego, rozkapryszonego szeptami diabła człowieka,przed Świętym, Zbawiającym Bogiem.
Któż jak Człowiek! - wyje Lucyfer i przebiera kopytami z radości na wielki połów.
Konsekwencją tych wszystkich „-izmów” może się okazać jedynie ateizm... ato może będzie już
koniec.
Czyż tego nie widać, nie słychać?
Gdzie mamy szukać ratunku, jak nie u swoich Biskupów i Księży?
Nie można dwom panom służyć! Służmy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, a nie jakimś lożom
wiadomego pochodzenia, które z dziką, diabelską premedytacją, dążą do zniszczenia w świecie wiary
katolickiej i ciągle jeszcze w dużej części wiernego temuJedynemu Bogu, prostego ludu polskiego.

Narodowa Krucjata Różańcowa, ale taka do której nasz Naród zostanie przez Was wezwany w
oficjalnej formie listu Episkopatu Polski wraz z modlitwą przewodnią, rozesłanego do wszystkich
polskich parafii, jest dla nas jedynym ratunkiem. Odzyskajmy cywilizację katolicką!

Wzywamy wszystkich prawdziwych, nie “zmodernizowanych” jeszcze wiernych Kościoła Rzymsko-
Katolickiego, do gorliwego rozpowszechniania i podpisywania tego, nie można użyć innego słowa –
ŻĄDANIA skierowanego do Was, Biskupi Polscy i po oficjalnym ogłoszeniu wezwania do powszechnej
Krucjaty Różańcowej, rozpoczęcia jej z pełną wiarą w zwycięstwo.
Uprośmy Matkę Najświętszą o przyjęcie naszych modlitw, a na Jej prośbę Bóg zdmuchnie tą wszelką
zarazę, jaka opanowuje wszystkie zakątki naszego polskiego (i światowego) życia, tak jak my
zdmuchujemy świeczkę. Bo Pan Bóg nie zdradzi swoich obietnic, dał nam je na piśmie, w Piśmie
Świętym oraz w Objawieniu i w Tradycji.

To my wierni zdradzimy Boga, jeżeli swoimi bardzo licznymi podpisami nie wykażemy naszej wiary i
wspólnej woli, a nadal będziemy pokładać śmieszne nadzieje w kolejnych wyborach parlamentarnych,
nie mając przecież żadnej prawdziwie polskiej opcji, która by poważnie i całkowicie była oddana
Polsce i Kościołowi. Oni już wszyscy byli, rządzili i służyli obcym mocodawcom, nie Polsce. Nawet
gdyby wybory były „uczciwe” niczego nie zmienią. Przeciwnik jest diabelsko mocny i “ryczy, patrząc
kogo by tu pożreć”. To “duchowa walka przeciw pierwiastkom zła”. Człowiek własnymi siłami ze Złem
nie wygra.
Naszym wyborem ma być Bóg!
Wtedy Polska odzyska wiarę, wolność i rozkwitnie !
Wybraństwo Polski, jako Królestwa Najświętszej Maryi Panny, do czegoś zobowiązuje i niech
rozświetli te straszne mroki ogarniające świat. My Polacy, dajmy świadectwo i przykład nowego
duchowego Betlejem!

To Wy Biskupi zdradzicie Boga i ściągniecie na siebie i na cały Naród karę, jaką Sprawiedliwy Bóg
może Wam i nam wymierzyć – jeżeli nadal nie będziecie chcieli poprowadzić naszego Narodu, a Jego
Ludu, do tej może ostatecznej walki, sprzeniewierzycie się swojemu świętemu powołaniu i służbie, i
odmówicie nam swojego Błogosławieństwa i naszych ambon by wzywać do tej walki.
Bo ambony, to są nasze katolickie media, które dotrą do każdej polskiej wioski i każdego miasta.
Tam tkwi – uśpiona – wielka moc modlitewna i Wy możecie ją obudzić albo jeszcze bardziej uśpić.

Będzie to nasza wspólna zdrada, jeżeli swoim milczeniem, marazmem, niewiarą, udawaniem, że nic
się nie dzieje, odrzucimy Boga, odrzucimy Jezusa Chrystusa, a wybierzemy polityków (Barabasza!) i
tym sposobem, my również uderzymy w Boga wyszydzonego kiedyś przez Żydów przed Piłatem i
teraz na Krzyżu przez świat.
Wtedy Polska (i świat) może się rozpaść, przestać istnieć... “i rozdzieli owce od kozłów”. Nasz wybór.
Krucjata Różancowa i Intronizacja Chrystusa Króla, albo pogaństwo. Błogosławieństwo, albo kara.
Życie, albo śmierć. Dla Was i dla nas.
W Waszych rękach.
Wy więcej otrzymaliście …

Odwagi, Jam zwyciężył świat!”
Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam”
Jezu Chryste Królu Polski błogosław nam!
Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami.
Niech nas błogosławi Wszechmogący Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Amen.

Prosimy o Państwa podpis, będzie on 2301 na liście.